Integritetspolicy SkateOnline.se


SkateOnline.se / MaxPuls AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag).

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är:
MaxPuls AB
Enebymovägen 61
602 12 Norrköping
Org.nr. 556774-2621


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling. 
Insamling, registrering, bearbetning och användning är exempel på behandling av personuppgifter.


Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen som vi samlar in är data som besökaren aktivt tillhandahåller till oss genom att fylla i olika typer av formulär på vår hemsida.

Vi samlar in information om hur besökare använder vår webbplats samt samlar in statistik om webbläsarinställningar och vilka operativsystem som använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet eller leverera de produkter du beställer. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SkateOnline.se / MaxPuls AB sparar uppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller så länge det är relevant för det syfte som de ursprungligen samlades in för.


Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.


Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära ändring av felaktiga uppgifter, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information.


Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och som sparas på din hårddisk eller enhet.

Några tjänster på vår hemsida, www.skateonline.se behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att avstängning av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.


Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.


Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till oss på e-post info@maxpuls.se.


Ändringar i denna integritetspolicy

SkateOnline.se / MaxPuls AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2018-05-01